Informatie

Aan deze pagina wordt nog gewerkt.

Er zal o.a. informatie worden gegeven

over 4 tijdelijke exposities van de afgelopen jaren.

Verder is er dan allerlei informatie beschikbaar

over de start van het museum in 1999

Anbi

Gegevens voor de Culturele ANBI

Naam: Stichting Historisch Centrum De Tien Malen.

Adres: Garderenseweg 97, 3881NC Putten

Telefoon: 0341-355485

E-mailadres: info@ detienmalen.nl

Website: www.detienmalen.nl

KvK-nummer: 08083708

RSIN-nummer: 8083.87.637

Bestuursleden:

Voorzitter: L. Godijk,

Secretaris: J. van Bekkum

Penningmeester: B. Simmelink.

 

Doelstelling: 

Het instandhouden en openstellen van een historisch museum met accent op de eigen omgeving, 

het verzorgen van educatie voor kinderen van de basisscholen in Putten, 

het ondersteunen van historische opdrachten vanuit het voortgezet onderwijs, 

het bevorderen van het historisch besef van bewoners en recreanten door publicaties, lezingen 

en het op verzoek ontvangen van verenigingen en maatschappelijke organisaties.

Samenwerking:

We zijn samen met het Puttens Historisch Genootschap (PHG) onderdeel van een samenwerkingsverband 

Platform Cultuurhistorisch Erfgoed Putten (PCEP),

waar ook Stichting Oktober ’44,  Museumboerderij Mariahoeve, Landgoed Schovenhorst, Stichting het Putter Stoomgemaal, 

de Bekenstichting Veluwe en Molen ’t Hert deel van uitmaken.

Daarnaast kunnen we rekenen op de facilitaire ondersteuning vanuit de gemeente en VVV Putten.

 

Het beloningsbeleid: Er wordt geen financiële vergoeding gegeven.

Beleidsplan: <klik hier>

Financiële verantwoording: <klik hier>

Verslag van activiteiten 2021: <klik hier>

Scroll naar boven